TDTT 2017 Bildiri Özeti Format Kılavuzu


Sempozyumun ana teması Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak İstanbul olacaktır. Tarih boyunca Akdeniz’in en önemli limalarından birisi ve Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’un deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle inter-disipliner bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu ana tema dışında aşağıdaki konu başlıklarına uygun akademik bildiri özetleri de kabul edilecektir. Özet göndermek için son tarih 30 Ocak 2017’dir. Kabul edilen bildirilerin duyuru tarihi 6 Şubat 2017’dir.

Sempozyum düzenleme komitesi bireysel bildiriler dışında belirli bir tema çerçevesinde oluşturulmuş panelleri de teşvik etmektedir. Tematik paneller üç bildiriden oluşmalıdır. Bireysel bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Panellerdeki bildiriler de ayrı ayrı 250’şer kelimelik özetlerden oluşmalı ve ayrıca genel panel konusunu açıklayan ve panel sunucularının konuya nasıl katkıda bulunacağını belirten en fazla 300 kelimelik genel bir özet de eklenmelidir. Panel önerilerinin panel başkanı, yani paneli düzenlemeyi üstlenen kişi tarafından sunulması gerekmektedir. Bireysel bildiriler ve her bir panelist için sunum süresi 20 dakikadır.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde bildirinin amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi vermesi ve bildirinin akademik olarak alana kattığı yenilik ve orijinalliği açıklaması beklenir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Bireysel Katılım Formu için tıklayınız

Panel Katılımcıları Formu için tıklayınız

Formlarınızı doldurduktan sonra tdtt2017@istanbul.edu.tr e-posta adresine gönderiniz.